Odstąpienie od umowy

Zwroty towarów

Zgodnie z obowiązującym prawem prawem Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Jeżeli nie zostało wysłane wcześniej, do zwracanego towaru należy załączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Przykładowy formularz do wykorzystania znajduje się poniżej.

Adres

Wysyłkę zwrotów proszę realizować na adres naszego sklepu:

Ziarno-Kawy Michał Czekaj

Jaworowa 3/5

41-300 Dąbrowa Górnicza
Z dop.: numer zamówienia